Torsdag 30.6.2022

Medeltidsmarknaden 2022

Torsdag 30.6.2022

12:00‒ 20:00

 

Marknadstorget

14.30                         Marknadsskådespelet: Dagen gryr

15.00                         Marknadsskådespelet: Helbrägdagöraren gör business

15.30                         Marknadsskådespelet: Ampu anländer!

16.00                         Marknadsskådespelet: Lekarnas skådespel

16.30                         Marknadsskådespelet: Behagfulla dofter

17.00                         Marknadsskådespelet: Kungens och andras rutter

17.30                         Marknadsskådespelet: Kvinnorna har ordet

18.00                         Marknadsskådespelet: Ode till vattentunnan

18.30                         Marknadsskådespelet: Torgmorr

19.00                         Marknadsskådespelet: Uppmuntran till gott beteende

19.30                         Marknadsskådespelet: Dagen är all

 

OBS! Marknadsspelet spelas på finska

 

Barnens aktivitetsgård

12.00-20.00               Spel och lekar

13.15                          Prinsess- och Riddarskolan

15.15                          Prinsess- och Riddarskolan

 

Gillesgården (Brinkkalas innergård) 

13.15                           Musikprogram: Ratatosk 

14.45                           Marknadsskådespelet: Akademiska strävanden

15.15                           Musikprogram: Räikkä

16.15                           Marknadsskådespelet: Mellan himmel och jord

16.45                           Marknadsskådespelet: Småttingen på villovägar

17.45                           Marknadsskådespelet: Vänner emellan

19.00                           Musikprogram: Spiritual Seasons

 

OBS! Marknadsspelet spelas på finska

 

Teinis ölstuga (Teinis innergård) 

12.15                           Musikprogram: Satu Lankinen

14.15                           Musikprogram: Ratatosk 

17.15                           Musikprogram: Räikkä 

18.15                           Musikprogram: Spiritual Seasons 

 

Åstranden

12.00-20.00                Storbåten AURA presenterar sig

13.00                           Musikprogram: Räikkä 

16.00                           Musikprogram: Satu Lankinen

18.00                           Musikprogram: Satu Lankinen 

 

Konstens hus

12.00- 20.00              Blick mot historien-projektets kamera blickspårningsforskning

Nu letar vi efter en stor och mångsidig deltagarskara som kan delta i en undersökning av ögonrörelser, då man ser på historiska bilder! I en kort undersökningssituation får deltagaren titta på bilder på en dataskärm och svara på frågor om bilderna samt svara på en enkät om bakgrundsfakta. Med hjälp av en kamera som registrerar ögonrörelser med en millisekunds noggrannhet  kan man mäta var som pågår då man ser på bilderna.

OBS! Det finns föranmälan till programmet.

 

14.00                          Storytellingsuppvisning (på finska): Huggorms födelse / AM Toivonen

16.15                          Storytellingsuppvisning (på finska): Varför gråter ripan / AM Toivonen

 

Brinkkala Folk

20-23.30                    Satu Lankinen

                                    Ratatosk

                                    Spiritual Seasons