Gamla Rådhusets sal

Salen i Rådhusets tredje våning gömmer en överraskande kombination – vetenskap och mode. Både för barn och vuxna! Föreläsningar och seminarier på våra båda inhemska språk erbjuder intressanta inblickar i medeltidshistorien och arkeologin. Då din kunskapstörst är stillad kan du stanna kvar och hänföras av en medeltida modevisning.

TO 28.6 ‒ FRE 29.6

Torsdag
TUCEMEMS publika föreläsningar (på finska): Uskoa ja arkea keskiajalla / Tro och vardag på medeltiden (vetenskap)

12.00 Fil.dr Marika Räsänen: Turun juhlapäivät vuonna 1400 (Åbos festdagar år 1400)
12.40 Fil.dr Tom Linkinen: Keskiaikainen teatteri keskiajan lopulla ja nyt (Medeltida teater i slutet av medeltiden och nu)
13.20 Fil.dr Sonja Hukantaival: Vuohenkallo ja tuomiokirkko – Keskiajan kansanuskoa arkeologin silmin (Getskallen och domkyrkan – Medeltida folktro ur en arkeologisk synvinkel)
14.00 Paus
14.30 Fil.dr Visa Immonen: Koroistenniemi vuonna 1400 (Koroisudden år 1400)
15.10 Fil.mag. Jussi Kinnunen & Fil.dr Janne Harjula: Turun Tuomiokirkontorin tuohikirje (Näverbrevet från Domkyrkotorget i Åbo)
15.50 Fil.mag. Anna-Stina Hägglund: Esirukoukset ja toiveet sielun pelastumisesta Naantalin luostarin lahjoituskirjeissä (Förböner och förhoppningar och själens frälsning i donationsbrev från Nådendals kloster)

Fredag

13.00 Medeltida modevisning (uppvisning)
14.30 Medeltida modevisning (uppvisning)
17.00 Sagoberättaren Anna-Maria Toivonen, på finska: Merestänousijaneito (Sjöjungfrun stiger iland)

LÖ 30.6 – SÖ 1.7

Lördag
Novgorod och Åbo 1318 – publikt seminarium, på finska (vetenskap)

14.00 Professor Jukka Korpela (Östra Finlands universitet): Novgorod ja Turku osana myöhäisen viikinkikaupan ja varhaisen Hansan maailmaa (Novgorod och Åbo som en del av vikingahandeln och den tidiga Hansans värld)
14.45 Ledande forskaren Aleksandr Saksa (Institutet för materiell kulturhistoria vid Rysslands vetenskapsakademi): Kommentar
15.00 Paus
15.15 Professor Visa Immonen (Åbo universitet): Arkeologinen näkökulma novgorodilaisten vierailuun (Arkeologisk infallsvinkel på novgorodernas besök)
15.45 Ledande forskaren Aleksandr Saksa (Institutet för materiell kulturhistoria vid Rysslands vetenskapsakademi)): Karjalaiset korut keskiaikaisessa Novgorodissa. Kaupungin paijarihovien ja Karjalan asutuskeskuksien välisistä suhteista (Karelska smycken i det medeltida Novgorod. Relationerna mellan stadens bojarhov och de karelska bosättningscentrumen)
16.15 Fil.dr Kari Uotila (Muuritutkimus ky): Turun katedraalikoulun arkeologisten kaivausten tuloksia 1300-luvun alusta (Resultat från början av 1300-talet från de arkeologiska utgrävningar i Åbo katedralskola)
16.45 Fil.dr Janne Harjula och fil.mag. Jussi Kinnunen (Åbo universitet): Turun tuohikirje (Näverbrevet från Åbo)

Söndag
Numismatiska Föreningen i Finland r.f.:s publika föreläsningar, på finska (vetenskap)

13.00 Fil.mag. Terhi Kivistö: Kuusiston linnan keskiaikaiset rahalöydöt (Medeltida myntfynd i Kustö biskopsborg)
14.00 Doc. Tuukka Talvio: Turun aarre 1851 (Skatten från Åbo 1851)
15.00 Fil.dr Ivar Leimus: Räävelin pormestari Jacob Richerdes ja rahanlyönti Turussa (Revals borgmästare Jacob Richerdes och myntpräglingen i Åbo)