Gamla Rådhusets sal

Salen i Rådhusets tredje våning gömmer en överraskande kombination – vetenskap och mode. Både för barn och vuxna! Föreläsningar och seminarier på våra båda inhemska språk erbjuder intressanta inblickar i medeltidshistorien och arkeologin. Då din kunskapstörst är stillad kan du stanna kvar och hänföras av en medeltida modevisning.