Marknadstorget

Medeltidsmarknadens centrum och mötesplats är Gamla Stortorget. På torget, som skyddas av vakttorn och en hög palissad, säljer inhemska och utländska handelsmän olika hantverk samt medeltida läckerheter. Torgstämningen lättas också upp av gycklare, lekare, narrar samt av invånare i det medeltida Åbo alltifrån vanligt folk till adelsmän.

TO 28.6 ‒ FRE 29.6

14.30 Utlysning av marknadsfreden (teater och dans)
15.00 Prästerna predikar i kapp (teater)
15.30 Soppa och tvål (teater)
16.00 Flickor, pojkar och hjul (teater)
16.30 Mysterieskådespel och kvinnliga mystiker (teater)
17.00 Prästerna sluter fred (teater)
17.30 Sankt Göran och draken (teater)
18.00 Lekarna: Den fruktansvärda draken (teater)
18.30 Karneval (teater)
19.00 Ungdomens ringlekar (teater)
19.30 Välsignelse och slutdans (teater och dans)

LÖ 30.6 – SÖ 1.7

12.30 Utlysning av marknadsfreden (teater och dans)
13.00 Prästerna predikar i kapp (teater)
13.30 Soppa och tvål (teater)
14.00 Flickor, pojkar och hjul (teater)
14.30 Mysterieskådespel och kvinnliga mystiker (teater)
15.00 Prästerna sluter fred (teater)
15.30 Sankt Göran och draken (teater)
16.00 Lekarna: Den fruktansvärda draken (teater)
16.30 Karneval (teater)
17.00 Ungdomens ringlekar (teater)
17.30 Välsignelse och slutdans (teater och dans)