Info

Evenemangets infopunkt ligger i hörnet av Gamla Rådhuset och Brinkkalahuset. I infopunkten säljs evenemangets temaprodukter. Här kan man även få noggrannare information om programmet, guidning och hjälp i nödsituationer.