Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry (Åbo Storgtorgs medeltid) har år 2010 grundats som en allmännyttig förening som inte strävar efter vinst. Föreningen strävar efter att öka kännedomen och hobbyverksamheten kring medeltidshistoria, arkeologi, forntida teknik och hantverk. Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry:ns medlemmar är museet Aboa Vetus & Ars Nova, Turun historiallinen yhdistys ry (Åbo historiska sällskap), Muinaistaitoyhdistys Ukonvakka ry, Wanha Cehno ry, WarusSeppäin kilta ry, Turun Keskiaikaseura Unikankare ry (Åbo Medeltidssällskap), Varsinais-Suomen esittävän taiteen yhdistys ry samt Turun kulttuuritapahtumien tuki ry.


Aboa Vetus & Ars Nova

Aboa Vetus & Ars Nova är ett museum för historia och modern konst i Åbo. De utgrävda ruinerna av hus och gränder som finns i Aboa Vetus är i huvudsak från medeltiden. Tyngdpunkten i basutställningen, som ringlar i ruinerna, ligger i 1400-talet och berättar om stadens liv för flera århundraden sedan. Ars Nova gör oss bekanta med modern konst genom sina egna samlingar och i växlande utställningar.

www.aboavetusarsnova.fi


Turun historiallinen yhdistys ry (Åbo historiska sällskap)

Turun historiallinen yhdistys ry förenar historieforskarna, lärarna, studenterna och amatörerna. Föreningen ökar den historiska forskningen och historievetenskapliga hobbyverksamheten samt upprätthåller kontakten mellan forskare inom branschen samt den breda allmänheten. I verksamheten ingår resor, utfärder, föredrag, föreläsningsserier och först och främst publikationsverksamhet. Det senaste verket är en tidsresa till kvinnornas liv i Åbo från medeltiden till idag.

www.thy.fi


Muinaistaitoyhdistys Ukonvakka ry

Muinaistaitoyhdistys Ukonvakka ry är en förening för forntida hantverk som grundats I Åbo år 2005. Ukonvakkas medlemmar är proffs inom hantverks- och konstindustribranschen och de har alla ett gemensamt intresse av forntiden, medeltiden och traditionellt hantverk.

Ukonvakkas mål är att upprätthålla, liva upp och föra fram forntida och traditionella kunskaper. Experterna inom Ukonvakka är specialiserade på forntida teknik, med vilken man kan framställa kopior av arkeologiska fynd och forska i hur de framställdes. Dessutom utnyttjas forntiden för idéer och inspiration till att skapa nya produkter och konst.

www.ukonvakka.blogspot.fi


Wanha Cehno ry

Spelmanslaget Wanha Cehno ry strävar efter att öka hobbyverksamheten kring folkmusik i Åbotrakten. Föreningens verksamhetsformer är närmast att stöda grupper som har folkmusik som hobby genom att förverkliga tillfällen för dem att uppträda. Föreningen stöder gruppen Comissatores Aboenses, som spelar medeltida melodier som folkmusik, och har aktivt deltagit i Medeltidsmarknaden sedan år 1998 och uppträtt flera gånger vid andra tillfällen bl. a. i Åbo slott.


WarusSeppäin kilta ry

WarusSeppäin Kilta ry är ett gille i Åbo som specialiserat sig på att framställa medeltida vapen och tillbehör. I verksamheten ingår även övningar med vapen och att levandegöra historien.

www.warussepat.fi


Turun Keskiaikaseura Unikankare ry

Turun keskiaikaseura Unikankare ry (Åbo medeltidssällskap Unikankare ry) verkar i Åbo och är en underavdelning av ett internationellt medeltidssällskap, Society for Creative Anachronismin (SCA), dvs. en förening för kreativ anakronism. Unikankares fokus är på forskning och att levandegöra europeiska kulturer från ca 600-1600 e.Kr.

www.turunkeskiaikaseura.org


Varsinais-Suomen esittävän taiteen yhdistys ry

Föreningens målsättning är att upprätthålla och utveckla scenkonsten som hobby i Egentliga Finland, stöda medborgarnas frivilliga kulturhobbyn samt förnya och utveckla medborgarnas kulturuppfattningar. Föreningen verkar som takorganisation för hobbygrupper som representerar olika konstformer. För tillfället verkar fyra musikgrupper (Räikkä, Vapaat radikaalit, Sointu-Siskot och Äimän käet) och en dansgrupp (Elysium) i föreningens regi.


Turun kulttuuritapahtumien tuki ry

Turun kulttuuritapahtumien tuki ry:s uppgift är att upprätthålla, stöda och öka möjligheterna för registrerade föreningar att anordna kulturevenemang i Åbo och dess närområden. Föreningen organiserade programmet på Tornerspelsgården under Medeltidsmarknaden samt musikföreställningarna sommaren 2010.


Tilläggsuppgifter

Reima Välimäki
Ordförande
reima.valimaki@utu.fi

Suvi Kotilainen
Producent
suvi@keskiaikaisetmarkkinat.fi
tfn 040 132 9992