160 000 besökare på Medeltidsmarknaden

Finlands största medeltids- och forntidsevenemang, Medeltidsmarknaden, arrangerades igen i fyra dagar fyllda av glädje, ljus och spännande medeltid 28.6‒1.7.2018. I evenemanget på Åbo Gamla

Stortorg deltog i år inalles 160 000 besökare.

 

På Medeltidsmarknaden upplevdes än en gång oförglömliga stunder och trevlig torgstämning: liv

och rörelse, tissel och tassel samt festliga ord om marknadsfreden, värdiga fruar och vackra

jungfrur, ståtliga herrar och narrar, gräl och gnat, torgförsäljares handel samt ett torg fyllt av kärlek.

 

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry tackar evenemangets alla besökare och önskar alla

välkomna på Medeltidsmarknaden igen i nästa år, 27‒30.6.2019!