Marknadsskådespelet för oss till år 1400

I sommar för Medeltidsmarknaden besökarna på en oförglömlig resa till jubelåret 1400! Det medeltida Åbo är en spirande stad med olika människor. Särskilt under marknaden finns här mycket att se och göra. Under fyra dagar får vi uppleva både glädje och sorg, överflöd och och snuttjobb, soppor och tvålar samt naturligtvis både passion och kärlek. I sommar ses även kvinnliga mystiker samt Sankt Göran och draken i Åbo!

 

Medeltidsmarknadens stora utomhusskådespel spelas under varje marknadsdag 28.6‒1.7.2018. Scenerna uppförs på Marknadstorget och vid Bastustugan på Brinkkalahusets gård. Skådespelet har regisserats av regissören för teaterkonst Julia Gauffin och manuset har skrivits av fil.dr Tom Linkinen. Marknadsskådespelet förverkligas i år med hjälp av 69 amatörskådespelare.

 

Stifta bekantskap med scenerna i marknadsskådespelet

1. Utlysning av marknadsfreden
På Marknadstorget to‒fre kl. 14.30 och lö‒sö kl. 12.30

I Åbo är det mycket folk, eftersom sommarens höjdpunkt återigen har infunnit sig. En stor mängd marknadsfolk och lekare har samlats på torget. En arbetslös bödel frågar efter arbete, men nu är inte rätt tidpunkten eller rätta platsen för dylik verksamhet. Biskop Bero Balk och borgmästaren Peter van Berge med följe hälsar alla välkomna och utlyser marknadsfreden. För att hedra tillfället börjar den tusenfalt välsignade folkmassan att dansa av hjärtans lust för att fira att marknaden börjat.


2. Dagen gryr i bastun
Vid Bastustugan to‒fre kl. 14.45 och lö‒sö kl. 12.45

Vid bastun inleds en jäktig marknadsdag, men först måste allt tvättas och hjälpande händer anlitas för dagen. Den arbetslösa bödel med fru får således ett snuttjobb i Bastun.


3. Prästerna predikar i kapp
På Marknadstorget to‒fre kl. 15.00 och lö‒sö kl. 13.00

En präst har anlänt ända från England till Åbo för att få predika och sälja avlatsbrev. Han predikar till den grad att hans tjänstebroder i Åbo har svårt att hänga med! Under jubelåret 1400 skulle Åbo även ha egna avlatsbrev till salu, varför en predikotävling inleds.


4. Soppa och tvål
På Marknadstorget to‒fre kl. 15.30 och lö‒sö kl. 13.30

De bemärkta köpmanshustrurna och prästernas hushållerskor donerar soppa och tvål till de fattiga. Naturligtvis hjälper man de svaga, eftersom renhet är en dygd  under marknaden och inför Gud. Finns det några gränser för nåden och tacksamheten? Troligen inte.


5. Tvagning av de svaga
Vid Bastustugan to‒fre klo 15.45 och lö‒sö kl. 13.45

På marknaden får  och bör alla vara rena. Även de fattig kommer i stora skaror för att tvätta sig. Alla blir hjälpta och de svaga stämmer till och med upp med sång i samband med sin morgontvätt.


6. Flickor, pojkar och hjul
På Marknadstorget to‒fre kl. 16.00 och lö‒sö kl. 14.00

Vilka är männens arbeten och vilka är kvinnornas? Vem spinner och vem kan hjula? Genom att pröva får man se, och lekarna visar samtidigt, hur man kan spela både mans- och kvinnoroller i ett skådespel.


7. Mysterieskådespel och kvinnliga mystiker
På Marknadstorget to‒fre kl. 16.30 och lö‒sö kl. 14.30

Prästernas flitiga hushållerskor samt nunnorna med sina tjänare och hjälpande händer planerar ett myseteriskådespel och Sankt Gertrud. I berättelsen finns många vändningar, men det finns lika många åsikter om hur skådespelet skall förlöpa. De kvinnliga mystikerna börjar predika så att hela skaran faller i extas. Det är ingen skillnad längre hur det går med skådespelet – och det sker till och med under!


8. Köpmanshustrurna skapar möjligheter
Vid Bastustugan to‒fre kl. 16.45 och lö‒sö kl. 14.45

Då de på alla vis dygdiga köpmanshustrurna har koll på sina fullmakter är det dags att dra upp reglera för handeln och skapa möjligheter. Detta kan man göra på egen hand utan manlig inblandning – utom kanske en, så att man kan få pappren undertecknade utan onödigt tjafs.


9. Prästerna sluter fred
På Marknadstorget to‒fre kl. 17.00 och lö‒sö kl. 15.00

Åboprästen tycker att den engelska avlatsprästen är en usel lurendrejare. Följden är att goda seder glöms bort. Det viktigaste är dock att man ger förlåtelse och sluter fred samt slutligen hjälper varandra.


10. Sankt Göran och draken
På Marknadstorget to‒fre kl. 17.30 och lö‒sö kl. 15.30

Marknadsfolket är värda en ordentlig teaterföreställning och vad är bättre än en berättelse som alla känner till – om Sankt Göran och draken. Teatersällskapets repetition av skådespelet kommer med säkerhet att vara ett allmänt samtalsämnet under hela kommande vinter, ifall man bara kan komma överens om vem som innehar de olika rollerna. Den mest lämpade av många, som vill spela jungfrur, väljs till huvudrollen och också den arbetslösa bödeln får en roll i det hela.


11. Viktiga män i bastun
Vid Bastustugan to‒fre kl. 17.45 och lö‒sö kl. 15.45

I bastun besluter borgmästaren, hövitsmannen och rådmannen om viktiga och aktuella ting i Åbo. Allt är väl, då viktiga män får besluta om viktiga saker i lugn och ro utan medverkan av andra stadsbor. Samtidigt blir man ren, bara Bastuns folk gör sitt och lämnar de viktiga besluten till de viktiga männen.


12. Lekarna: Den fruktansvärda draken
På Marknadstorget to‒fre kl. 18.00 och lö‒sö kl. 16.00

Det behövs varken Sankt Göran eller jungfrur till en spännande berättelse om den fruktansvärda draken. Det räcker med ett sällskap lekare, bara man lyckas få till stånd en drake!


13. Karneval
På Marknadstorget to‒fre kl. 18.30 och lö‒sö kl. 16.30

Ett teatersällskap och en grupp marknadsbesökare tar över Gamla Rådhusets scen. Gruppen förolämpar och förnedrar skamstocken, vänder upp och ned på allt samt väljer en pojke till biskop och en flicka till borgmästare för att bestämma om saker och ting. Karnevalen äger rum mitt i sommaren, då det finns stor publik till hands. Det viktigaste är att knektarna håller sig borta!


14. Ungdomarna samlas
Vid Bastustugan to‒fre kl. 18.45 och lö‒sö kl. 16.45

Då marknadsdagen går mot kväll är det dags för ungdomarna att pynta sig inför en kväll vid Bastun. Existerar kärlek vid första ögonkastet? Svaret finns hos Reetta vid Bastun och ynglingen Lieho. Den arbetslösa bödel med hustru kan berätta, hur kärleken även kan tåla allt och hur den med tiden växer sig allt starkare.


15. Ungdomarnas ringlek
På Marknadstorget to‒fre kl. 19.00 och lö‒sö kl. 17.00

Ungdomarna har sina egna intressen, sånger och danser, som de kan skapa på egen väg – och inte behöver ju de vuxna veta allt heller!


16. Välsignelse och slutdans
På Marknadstorget to‒fre kl. 19.30 och lö‒sö kl. 17.30

Då marknadsdagen lider mot sitt slut är det återigen dags för biskopen att välsigna hela marknadsfolket och deras kväll och resor hem och till härbärgen. Det glada, lyckliga och tusenfalt välsignade marknadsfolket inspireras till dans som avslutning på en händelserik dag.

 

Marknadsskådespelets arbetsgrupp år 2018

 

Julia Gauffin
Regissör

Tom Linkinen
Manus

Milona Suominen
Dräkter

Satu Torvinen
Ansvarig för rekvisita

Anna-Maija Ihander
Musiklärare

Elviira Pulli
Koreograf