Hur du gör ifall du går vilse

 

Medeltidsmarknaden förväntas igen locka en enorm mängd besökare. Särskilt små barn kan lätt tappa bort sig i den stora och sorlande folkmassan.

 

Ifall du går vilse eller någon i ditt sällskap försvinner, fungerar evenemangets infopunkt som en mötesplats. Ifall du möter någon som har tappat bort sig eller letar efter någon, styr personen till infopunkten.

 

Medeltidsmarknadens infopunkt är belägen i hörnet av Gamla Rådhuset och Brinkkalahuset nära balkongen där julfreden utlyses, på Gamla Stortorget.